Påfyllning i butiken

I dagarna har vi fått in Gotiska speglar och eldfat samt en teakbokhylla med svarta gavlar – omärkt. Vi har öppet Tisdagar 12:00-18:00 och Söndagar 12:00-16:00. På nätet är vi öppet dygnets alla timmar. När vi flyttade in i butiken så tycktes den vara så stor….nu är vår källarvåning full med nya uttryck i gammal stil och vi skulle lätt fylla en dubbelt så stor butiksyta 🙂

Teakbohylla
tre sektioner med svarta gavlar